AUTO-CONSULT

uw AUTOMOTIVE EXPERT

VOOR CONSUMENT & BEDRIJF

disclaimer

De inhoud van de website van auto-consult

 

Auto-Consult heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan ondanks onze zorgvuldigheid voorkomen dat er sprake is van onjuistheden. Auto-Consult is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook voortvloeiend uit de door Auto-Consut verstrekte informatie.

Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Auto-Consult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Auto-Consult. Auto-Consult behoudt zich dan ook het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of derden